BEST PRACTICE 

Best practices er afprøvede processer eller metoder, som har demonstreret sin værdi, ved at generere de bedste resultater på et givent område.

Anvendelsen af  Best practices er overblik og evne til at kunne sammensætte de metoder, værktøjer, kompetencer og ressourcer til den skarpeste løsning på en given opgave.

Vi er certificeret i mange kendte discipliner, men hver situation er unik, og det at praktisere Best practice kræver derfor af os, at vi er istand til at sammensætte et forløb, hvor vi anvender de elementeter, der hurtigst genererer mest værdi i en given situation og sammenhæng.

En checkliste til en løsning baseret på best practice kan indeholde spørgsmål, der umiddelbart kan opfattes som enslydende, men som stilles udfra forskellige perspektiver for at sikre den optimale sammensætning af metoder, værktøjer og kompetencer.

Checklisten:

 • Metode og proces er kendt for at være mest effektiv til at levere varen i en given situation.
 • Velbeskreven fremgangsmåde, der er kendt for at leverer den optimale værdi.
 • Anbefalinger til bedste metode og praksis til at forbedre præstationerne i en given kontekst.
 • Anbefalinger af processer og teknikker til brug ved implementering af løsninger.
 • Effektivitets- og præstationsniveauer andre måler sig i forhold til.
 • Den anerkendte optimale løsning på en givet forretningsmæssig udfordring.
 • Processer, teknikker og anvendelse af ressourcer som har bevist  at have markant påvirkning af niveauet på omkostninger, planlægning, kvalitet, præstationsniveau og sikkerhed indenfor et givent område.
 • Anvendt aktiivitet eller forretningsgang som har leveret signifikante resultater i anden sammenhæng, og som helt eller delvist vil kunne anvendes.
 • En metoder til at støtte et givent forretningsområde eller forretningsgang, som er kendt for at være den bedste i sammenligning med andre.
 • En proces, praksis eller løsning som bedømt til at være den ultimative i opnåelse af mål og resultater.
 • Progammer og processer, der gennem forskning og eksperter, har vist sig som effektive gennem målbare resultater.

Viatempo dækker hele processen - fra A til Z...