25-09-2013 11:09:00
Kategori: Blog 
Skrevet af: Palle Sefeld

 

Jeg vil gerne dele ud af mine erfaringer når det kommer til outsourcing, kultur og magtdistancen, men hvor kommer min viden fra?

Mit navn er Palle Sefeld og jeg har stået for opbygning og styring af projektteams i hele verden i over de sidste 10 år. Min passion er at få folk, der er spredt på tværs af kulturer, geografi og tidszoner til at samarbejde. Uanset om det er Offshoring, internationale projektteams eller Nearshoring, har jeg en god forståelse for hvad der kræves for at få et globalt samarbejde til at fungere.

Lad os starte med at tage et kig på én af Hofstedes kulturdimensioner som er ”Magtdistancen”. Denne dimension kan gøre en stor forskel i hvor stort et udbytte du får med Offshoring og måske ender du op med en 3:1 ressource situation som Offshoring oftest italesættes i Danmark, hvilket er rigtigt ærgerligt. Det kan gøres meget bedre og dermed får vi meget mere ud af outsourcing.

For et par uger siden gjorde en af ​​mine kolleger fra netværket i Holland, mig opmærksom på en meget interessant artikel om den virkelige årsag til outsourcing mislykkes. Det vigtigste punkt i artiklen er, at den underliggende (fejl) faktor i alle Offshoring relationer er magtdistance mellem mennesker.

Den Hollandske professor Geert Hofstede skabte Power Distance Index til at måle, i hvilket omfang de mindre magtfulde medlemmer af organisationer og institutioner (ligesom familien) accepterer og forventer, at magten er ulige fordelt. PDI -niveau angiver hvor folk inden for denne kultur, ser på myndigheder, hvor åbne de er over for chefer, kunder, etc. om ting de ikke forstår eller fejl de laver. (Se oversigt over PDI index for flere lande her.)

Forfatteren af ​​artiklen siger: »Hvis du har en køber fra et lavere PDI land, og en udbyder fra et højere PDI land, er der allerede implicitte konsekvenser for din interaktion. Begge ​​parter, vil uden forudgående erfaring eller en naturlig kulturel bevidsthed, løbe ind i disse udfordringer. Selvom de har denne erfaring, er det ikke sikkert, at de vil forstå årsagerne til de udfordringer vi støder på når det drejer sig om outsourcing.

For at give en idé om hvordan de modsatrettede måder folk fra en lav PDI ​​og høj PDI land tænker og dermed opfører sig, kommer her nogle eksempler :

I kulturer med en høj magtdistance kan følgende iagttages:

• Magthaverne demonstrerer deres rang tydeligt.
• Underordnede får ikke vigtigt arbejde og forventer klare retningslinjer fra ledelsen.
• Underordnede forventes at tage skylden for ting der går galt.
• Forholdet mellem chef og underordnet er sjældent tæt/personligt.
• Politik er tilbøjelig til totalitarisme.
• Sociale klasser i samfundet accepteres.

I kulturer med en lav magtdistance:

• Overordnede behandler underordnede med respekt og gør ikke brug rang.
• Underordnede bliver betroet vigtige opgaver.
• Skyld er enten fælles og meget ofte påtager de overordnede sig hele ansvaret.
• Ledere kan ofte socialisere med underordnede.
• Liberale demokratier er normen.
• Samfundet hælder mere i retning af at stræber efter ligestilling mellem forskellige samfundsgrupper

(Kilde: http://www.kwintessential.co.uk/intercultural/power-distance-index.html )

Der er dage, hvor jeg har lyst til at rive mig håret, fordi nogen gjorde noget helt andet end hvad jeg havde i tankerne, eller simpelthen ikke gør det (i tide). Det sker for mig med mennesker fra Indien og også med mennesker fra mit eget land. Jeg må dog indrømme at det måske sker lidt oftere, når jeg arbejder med mennesker fra Indien. Jeg har ledet flere projekter og programmer, der inddrager indisk kultur og andre kulturer, men jeg kan ikke se PDI -indekset som den vigtigste faktor, der forklarer, hvorfor tingene går galt i et samarbejde mellem forskellige kulturer.

PDI-indekset forsøger at sætte et helt land i den samme kasse. Indien har 1,2 milliarder mennesker og selvom der naturligvis er træk som bestemmes af vores kultur, opfører alle mennesker sig ikke på samme måde. I et af ​​mine samarbejder, har vi et kontor i Mumbai, Indien og der er mennesker, der samarbejder med vores kunder i Danmark, som om de sidder ved siden af ​​kunden fra dag 1. Der er også folk, der har brug for mere vejledning til at kunne samarbejde på denne måde. Det samme gør sig gældende på kundesiden, nogle mennesker er i stand til at håndtere kulturel mangfoldighed, nogle er ikke og der hjælper vores erfaring.

Et eksempel fra min egen erfaring: Indien har en PDI på 77 og Ukraine 90. Dette betyder, at magtdistancen i Ukraine er højere end i Indien. Men et centralt træk jeg har opdaget, som er forskelligt når det drejer sig om mennesker fra Indien og Ukraine, er om de siger sin mening (til enten lederen eller kunden). Folk fra Ukraine kan sommetider være næsten lige så ligefremme som danskere. Hvis de ikke er enige i en beslutning, giver de deres mening til kende. Forholdet mellem den lokale leder og holdet kan betegnes som venner og mange af programmørerne er meget selvstændig og kan arbejde uden megen vejledning.

En anden ting jeg har lært, er, at udgangspunktet for at overvinde kulturelle forskelle er ’accept’. Folk har brug for at acceptere, at der er forskelle og fra dette punkt, skal de udvikle empati og gøre en indsats for at forstå de følelser, samt præferencer den anden person har. Hvis de har et åbent sind, behøver de kulturelle forskelle ikke nødvendigvis at påvirke resultaterne og over tid, kan alle folk vænne sig til hinanden og dermed fungerer tingene fint.

Jeg har i over 6 år arbejdet med indisk kultur og har lært at kommunikere med folk fra den kultur. Jeg forstår når de mener 'nej', jeg ved, hvordan man kan stimulere kommunikation. Hvis man gør en indsats, for at stimulere "åbenheden" kan mange af de kommunikationsproblemer der skyldes " magtdistance " overvindes.

Eksemplet i artiklen er et rent outsourcet projekt til en fast pris og dato-grundlag. Grunden til sådan et projekt mislykkes, er den måde, folk samarbejder på. Måske har PDI også indflydelse  men det er ikke kun den ene faktor. Den rigtige måde at arbejde med eksterne teams på, er at skabe en følelse af at være kolleger, med intens, regelmæssig kommunikation. Ved at investere tid i (Skype) møder, kan folk bruge tid på at forstå hinanden. Hvis man over en længere periode sætter interaktion i højsædet, flyttes de kulturelle forskelle i baggrunden, fordi folk naturligvis vil håndtere dem på grund af en gensidig forståelse (selvfølgelig er der også tilfælde, hvor folk mangler tålmodighed og empati for at nå til det punkt).

Jeg synes absolut det er vigtigt for fjerntliggende samarbejdspartnere at være opmærksom på magtdistance, på den måde 'de andre' håndterer autoritet og åben kommunikation. Baseret på denne bevidsthed, kan folk bruge empati til at skabe en bedre gensidig forståelse. Med denne forståelse, kan samarbejde over lang distance, fungere fantastisk godt.

Danmark har en PDI på 18 og det er et af de laveste i verden og derfor er ”vi” Danskere måske også det lykkeligste i verden

Men der er ikke tvivl der skal arbejdes professionelt med en forståelse af denne magtdistance, når vi taler om samarbejde med andre kulture som ikke lige er Dansk. Som nævnte tidligere kan dette PDI-indeks ikke stå alene, men alligevel giver dette en retning, som man bør være opmærksom på.

 

16-09-2013 12:05:00
Kategori: Blog 
Skrevet af: Palle Sefeld

Gå fra reaktiv til proaktiv IT-drift

Er der én ting, jeg som ansvarlig for IT drift, har drømme om, så er det at være på forkant med evt. uheldigheder i IT driften, som kan sløve afviklingen af en given service eller vil føre til nedbrud i en given service som leveres til forretningen.

Så er der de forhold som i dagligdagen ses som være en normal driftssituationen, men som bestemt ikke er det, men det er bare ikke synligt da servicen kører, men den kunne køre bedre.

Selv med en velfungerende Change Funktion sker det at vores gode IT folk kommer til at foretage en ændring/opdatering i et kørende system, altså det vi kalder en ikke planlagt ændring/change.

Ud over disse interne IT driftsforhold, så er der også andre forhold som påvirker en given IT service, hvor brugerne klager over det kører langsommere end det plejer. Det er ikke altid en IT drift lige kan forklare hvorfor noget pludseligt går ned eller køre langsommere end det plejer.

Hvad skal der til?

Når nu alle processer er på plads: Altså SLA’er er veldefineret, OLA’erne er på plads, der er en Change Funktion kørende etc., så vil disse forhold altid være der. Jo større IT drift, jo mere ansvar vil der være og dermed er der mere der skal gøres og holdes øje med.

 • Der er den løbende vedligeholdelse hvor databaser og lignende skal vedligeholdes. I denne sammenhæng kan der være så mange opgaver at de ikke kan nås i tide, med de ressourcer som er til rådighed, og derfor bliver de ikke gjort. Dermed kan systemerne begynde at henfalde og blive langsomme.
 • Der er komponenter i infrastrukturen hvor der ikke er styr på kapaciteten eller der deciderede er fejl i infrastrukturen.
 • Opfører applikationerne sig som de skal, trækker klientdelen for mange data op i Java klienten?
 • Osv.


Der skal defineres en målbar baseline hvor man ser de enkelte teknologier som en del af den leverede IT service, det kan f.eks. være et HR system.

Processen til at gribe en alarm skal være der

Når systemer køre i en normal situation skal dette være normen: Når der over en defineret periode, sker en ændring i driftsmønstre eller pludselig ændring fra baseline skal dette rapporteres, så der kan tages hånd om problemet før det giver nedbrud eller langsom drift.

Følgende er muligt at måle: Hvor man ser de enkelte teknologier som en del af en Service. Det gør at det er muligt at måle og definere hvor en given baseline ligger for en applikation. Er det f.eks. en afvigelse fra baseline vedr. et login som må tage 2 sekunder, men pludeslig tager 10 sekunder og nogle enkelte brugere begynder at klage fordi systemet nu kører langsommere og har gjort det siden mandag. Hvorfor tager det så 10 sekunder nu? var det den change som blev kørt i weekenden? Hvor bliver tiden brugt?

Reaktiv til Proaktiv IT-drift

Kunne det ikke være rart at gå væk fra at det er brugeren som ringer til IT og klager eller det faktum at CIO får det med hjem fra et ledelses møde?

Hvis vi oplever interesse for emnet, vil vi gerne arrangere et Godmorgen- eller Gå Hjem-møde der giver indblik og indspark til hvordan man kan komme derhen. Send evt. en mail til gaahjem@viatempo.biz for at opfordre os til at afholde seminaret eller tag fat på mig på palle.sefeld@viatempo.biz.

Jeg håber det har skabt lysten til at arbejde hen imod en mere proaktiv IT-drift.

/ Palle Sefeld, Partner i Viatempo.

11-09-2013 11:50:00
Kategori: Job : Freelance 
Skrevet af: Mads O. Madsen

På vegne af en kunde leder Viatempo efter en erfaren IT konsulent med speciale indenfor .Net.

Den ideelle kandidat kan leve op til følgende krav:

  • .Net, VB6 Javascript, Sqlserver, Aspscript, XSLT, Html/MVC og WCF.
  • Erfaring fra forsikring og/eller salgsportal.
  • Forståelse for et af de skandinaviske sprog.

Dine arbejdsopgaver vil dække:

  • Opgaven er dels medvirken til opgradering af en internet platform, dels deltagelse i vedligehold af diverse.
  • C/S forsikringsløsninger mod kundens kunder.

Kunden er placeret i Hovedstadsområdet.
Opgavens start er den 1. Oktober og den forventes at slutte i Decembcer 2013.

Hvis det er en opgave du mener passer på dig så send os dit CV og fremhæv hvilke opgaver du har løst, hvor du har haft brug lignende kompetencer.

Henvendelse kan ske til Mads O. Madsen på mads.madsen@viatempo.biz eller +45 2149 0355.

07-08-2013 11:48:00
Kategori: Job : Freelance 
Skrevet af: viatempo
 • Kandidaten skal kunne dokumentere erfaring med minimum 5 transitions projekter hvor SAP og IT Infrastruktur har været hovedområderne.
 • Erfaring fra produktions virksomheder foretrækkes
 • 5+ års erfaring i samarbejde med indiske medarbejdere samt forståelse for indisk kultur, i forskellige IT projekter eller transitions projekter som Program Chef
 • 10+ års dokumenteret erfaring med Program ledelse. (Program ledelses certificering er en fordel).
 • Skal kunne tale og skrive både Dansk og Engelsk flydende.
 • Skal have 5 til 8 års IT ledelses erfaring fra en af de 20 største virksomheder i Danmark.

 

Henvendelse kan ske til Mads O. Madsen på mads.madsen@viatempo.biz eller +45 2149 0355.