Hurtige resultater

Vi giver vore kunder mulighed for at prioritere de vigtige projekter, gennemføre disse  indenfor tid og budget, og sikrer at projekterne frembringer de ønskede resultater.  Efterfølgende kan der måles på de effekter, som ændringerne har medført. Et andet resultat er, at man løbende får lukket projekter, som ikke længere bidrager positivt til opnåelse af de strategiske mål.

Alt dette medfører større målopnåelse og en bedre bundlinje.

 

Viatempo's proces sikrer hurtige resultater/ effekter, lige fra starten af projektet og med stigende udbytte.

 

Den fulde proces til effektivisering af processer såvel som metoder omfatter:

 

1. Identifikation af mål, Critical Sucess Factors (CSF) og valg af Key Perfomance Indicators (KPI’er)
2. Kulturanalyse, og evt. kundeundersøgelse
3. Assessment/ IT audit: - målling af hvor man er nu
4. Identificering af hvad der virker og hvad der ikke virker
5. Prioritering af effektiviseringstiltag
6. Udbedring/rettelse og forbedring af problemområder (hot-spots - noget der virker med det samme)
7. Design/modellering af nye metoder, værktøjer og processer
8. Uddannelse af medarbejdere, ændring af holdninger/ kultur
9. Implementering
10. Løbende opfølgning/ effektmåling

Værdi for vore kunder:

  • Meget bedre til at udvælge de rigtige projekter
  • Gennemføre dem effektivt
  • Måle på projekternes resultat/ effekt
  • Lukke projekter, som ikke længere bidrager positivt til opnåelse af de strategiske mål

Eksekvering fra start til slut:

  • Den indledende kulturanalyse
  • Proces- og metodedesign
  • Uddannelse af medarbejdere
  • Efterfølgende løbende målinger af anvendelse, udbytte og effektivitet