Grundlag for succes 

"Det er en grundlæggende forudsætning for Consits fortsatte succes, at vi er i stand til at levere de aftalte produkter og ydelser i den aftalte kvalitet inden for endnu flere løsningsområder og ved hjælp af endnu flere ressourcer og kompetencer end hidtil. Derfor har en generel opgradering af forståelse for sammenhænge, roller og ansvar i vores projektleverancer været nødvendig, og vi har valgt at foretage en stor investering i træning, uddannelse og certificering af samtlige medarbejdere," fortæller projektleder Marianne Nørskov.

"Firmaet Viatempo har haft rollen som Consits sparringspartner, inspirationskilde og udførende i forhold til uddannelse og dokumentation. Et samarbejde, som begge parter har haft stor værdi af og hvor Viatempos store erfaring med projektledelse har styrket den enkelte Consit medarbejders forståelse."

  

Marianne Nørskov
Certificeret projektleder
Consit

Medarbejdere og ledelse står 100 % bag det nye certificeringsprogram og vi ser mange fordele ved at indføre en fælles projektmetode. Og vi fik resultater/effekt allerede fra dag ét.