Viatempo optimerer dine forretningsprocesser

Meget forenklet starter og slutter en forretningsproces på en kundes skrivebord

  • En interaktion mellem kunden og leverandøren udløser række en serie af aktioner der spredes og udføres af  organisatoriske enheder der anvender IT som i større eller mindre grad.. Under og efter udførelsen samles aktionerne i en leverance til kunden. Kunden godkendelser, anvender og betaler leverancen og afslutter "loopet" i forretningsprocessen.

Optimering af en forretningsproces har overordnet fokus på følgende spørgsmål

  • Genererer interaktionen med kunderne forretningsværdi ? 
  • Fungerer samspillet mellem organisatoriske enheder, kompetencer, IT optimalt?

 Forretningsværdien af en optimering skal være følgende

  • Vinde loyalitet og spare ressourcer i samarbejdet med kunderne ved bedre kanalanvendelse. 
  • Reducere omkostninger ved forenkling af forretningsgange og bedre brug af IT. 

Begrænsningens kunst

  • Alle optimeringpotentialer prioriteres og begrænses til dem der har størst værdi for dem der har størst værdi i et "360 graders" forretningsperspektiv. 

Analyse af kundeinteraktion

+ måling af proceseffektivitet

=

Omkostningsreduktion

+ tilfredse kunder